Links

- REBEL 9.0 Reviews -

written by Hans van RaaijZoals iedere lezer wel zal weten is Rebel een van de sterkste

commercieel verkrijgbare schaakprogramma's. Elders op deze web

site zijn partijen te vinden van eerdere versies van Rebel 

tegen andere programma's en tegen diverse grootmeesters. Zowel

tegen de computer als tegen de mens mogen de resultaten van 

Rebel er zijn. Natuurlijk schaakt Rebel 9 weer sterker dan zijn 

voorgangers. Alleen de allerbeste schakers zullen het nog van 

Rebel kunnen winnen. Maar wat moet een gewone schaker met zo'n

tegenstander? Gelukkig kan Rebel inmiddels heel wat meer dan 'alleen maar' 

schaken. In de nieuwe versie is het databasegedeelte sterk 

uitgebreid met allerlei zinvolle mogelijkheden. Voorheen waren

de zoekmogelijkheden in een partijendatabase beperkt tot de 

namen van spelers en hun resultaten.In Rebel 9 kun je voor het eerst zoeken naar allerlei kenmerken

van partijen en de daarin voorkomende stellingen, maar tevens 

naar de zetten, de materiaalverhouding en bepaalde patronen. 

Hiervoor is dus niet langer een specifieke schaakdatabase nodig.  Analyse

Een bijzondere nieuwe mogelijkheid van Rebel 9 is het analyseren

van openingsboeken. Elke zet krijgt de gebruikelijke waarderings-

score van Rebel. Het standaard openingsboek van Rebel is overigens al geanalyseerd.

Als er varianten aan een openingsboek worden toegevoegd is Rebel

in staat om alleen de nieuwe zetten te analyseren, waardoor de 

analyse niet weer van voor af aan hoeft te beginnen. De kwaliteit van deze 'boekanalyse' is natuurlijk afhankelijk van 

de diepte waarop Rebel de varianten doorrekent. Om bruikbare 

resultaten te verkrijgen binnen een redelijke tijd is een zeer 

snelle PC aan te raden. Verder kan Rebel nu ook leren van minder sterke zetten of fouten

in het eigen openingsboek. Deze zetten zullen dan in volgende 

partijen niet meer worden gekozen. Deze mogelijkheid is zinvol 

voor zeer sterke spelers, die Rebel al in de openingsfase op 

achterstand weten te brengen, of in partijen tegen andere 

schaakprogramma's. Beveiliging

Voor deze recensie heb ik gewacht op de definitieve versie van 

Rebel 9 op CD-ROM. Een aangename verrassing was dat de kopieer-

beveiliging in feite is verdwenen. Voor het installeren is nog 

wel de CD nodig, maar er komen geen storende 'hidden files' 

meer op de harde schijf te staan. Eenmaal geinstalleerd is het 

programma over te zetten op een notebook of PC zonder CD-ROM 

speler. Wie geen CD-ROM speler heeft kan Rebel 9 ook op 

diskette aanschaffen. Wensen

De vele mogelijkheden van Rebel zorgen ervoor dat de gebruikers-

interface overvol is geworden. Wat mij betreft is het tijd voor

een echte Windows-versie van Rebel 9. Mijn voornaamste bezwaar 

tegen de huidige interface is niet zozeer dat sommige functies 

moeilijk bereikbaar zijn, maar dat de informatie op het scherm 

teveel wordt beperkt. Zo kunnen er slechts zes tot zeven plies

worden weergegeven. Bij een diepgaande analyse is dat veel te 

weinig. Ook voor de tijdsduur van de analyse zijn te weinig 

posities beschikbaar, zodat je niet weet of Rebel na een 

'onbemande' analyse na 1.30 uur of na 2.30 uur de oplossing

heeft gevonden. Daar zal echter in een volgende versie iets

aan gedaan worden.Abonnement

Wie op de web site van Rebel is aangeland zal zien dat de 

ondersteuning prima is geregeld. Alle mogelijke informatie 

over het programma is hier te vinden. Zelfs de handleiding 

kan worden opgehaald, zodat iedereen kan nagaan wat het programma

allemaal kan alvorens tot aanschaf over te gaan. Iedereen die Rebel voor het eind van het jaar aanschaft kan zich 

bovendien gratis abonneren op een service van Schröder B.V.: het 

verkrijgen van de partijgegevens van recente toernooien, 

geanalyseerde openingsboeken, testposities, etc. Inmiddels zijn 

de eerste updates en een aantal geanalyseerde openingsboeken 

hier beschikbaar.Conclusie

Door alle nieuwe mogelijkheden is Rebel 9 uitgegroeid tot een 

veelzijdig programma dat niet alleen uitstekend schaakt, maar ook 

op het gebied van analyse en het bijhouden van partijendatabases 

het nodige te bieden heeft. Daarbij komen nog twee bijzondere 

extra's: de 'update service' en de bonus CD-ROM waar elders op

deze site uitgebreide informatie over te vinden is. Alles bij 

elkaar een bijzonder aantrekkelijk totaalpakket!The Rebel Home Page has been visited times.
Since November 23, 1995